درباره ما :

کانون تبلیغاتی حس ششم رسالت اصلی و مهم خود را صادق بودن و تعهد به مشتریان می داند و در مسیر چند ساله خود این امر بسیار مهم را به اثبات رسانده است. حس ششم با مدیریت خانم تازیکی نژاد با ۴ سال سابقه کار در زمینه تبلیغات تاسیس شده است  و از آن سال تاکنون در زمینه لمپوستو پیام های بازرگانی استان گلستان فعالیت خود را ادامه داده است. با توجه به گستردگی انوع شرکت های مختلف حس ششم فعالیت خود را گسترده تر کرد و در سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت ها به عنوان شرکت بازرگانی و تبلیغاتی به نام کانون تبلیغاتی حس ششم به ثبت رسیده است.

جهت اطلاع بیشتر در مورد تبلیغات پیام های بازرگانی و لمپوست به شماره ۰۹۱۲۰۵۵۸۳۶۶