تعرفه تبلیغات لمپوست پایه ای ۷۰۰،۰۰۰ تومان و پیام های بازرگانی هر ثانیه ۸،۰۰۰ تومان می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۹۱۲۰۵۵۸۳۶۶ تماس بگیرید.